نمایش نوار ابزار

۳۰ پایه ثابت تبلیغاتی برای تبلیغات مذهبی اختصاص یافت

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

کرمانشاه – ایرنا – مدیر زیباسازی شهرداری کرمانشاه با تاکید براینکه پایه های ثابت جزء سازه های مجاز تبلیغاتی محسوب می شود، گفت: ۳۰ پایه ثابت تبلیغاتی در محیط های مورد نظر در اختیار شورای هیات های مذهبی قرار داده شده تا از آنها برای تبلیغات استفاده کنند.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال