نمایش نوار ابزار

۲۰ شهریور/ روز گرگان

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

ایرنا – گرگان – نام گرگان با کوچه های تنگ و خانه های دارای سقف سفالی شیب دارش معرف محلات قدیمی چون سرچشمه ،در بنو،سبزه مشهد،دباغان،شیر کش،دوشنبه ای و نعلبندان در بافت سنتی است. بافت سنتی ای که قالبا متعلق به دوران صفویه و زندیه است و یادآور تاریخ چند هزار ساله این سرزمین است. این منطقه تا سال ۱۳۱۶ به نام ایالت استرآباد شناخته می شد و از تاریخ ۲۰ شهریور آن سال به نام گرگان تغییر نام داد.تصوبر قسمتی از مسیر هزارپیچ یکی از محل های تفریحی و گردشگری شهر گرگان را نشان می دهد.*۷

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال