نمایش نوار ابزار

۹۸ درصد از نانوایی‌‌های استان کرمانشاه دوگانه سوز شدند

جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: ۹۸ درصد از نانوایی‌‌‌‌‎های استان کرمانشاه دوگانه سوز شدند.

حسین بابا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانی  با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح آماده‌سازی برای پخت نان در شرایط اضطراری است، اظهار داشت: با دوگانه سوز شدن این واحدهای تولیدی در مواقع بحرانی یا قطعی و افت فشار گاز بدون مشکل و تعطیلی نان مورد نیاز مصرف‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان را تأمین می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: با همکاری فرمانداری و اتحادیه خباز‌ان در مدت یک ماه اخیر آمار واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که دوگانه سوز بودند از ۸۰ درصد به ۹۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه استان کرمانشاه در انتهای خط تولید گاز قرار دارد، در شرایط بحرانی و کاهش فشار گاز در فصل زمستان امکان قطع گاز نیز بیشتر است.

بابا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانی با بیان اینکه دوگانه سوز شدن بسیار کم هزینه است و نانوایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تنها نیازمند مشعل و مخزن مخصوص هستند، عنوان کرد: دو درصد باقی مانده از واحدهای نانوایی که تاکنون دوگانه سوز نشده نیز به زودی دوگانه سوز می‌‌شوند.

وی به ضرورت دو گانه سوز شدن بسیاری از ارگان‌های خدمات رسان در استان اشاره کرد و گفت: ارگان‌هایی همچون بیمارستان‌ها و سایر نهادها نیز در مواقع بحرانی، قطع و افت فشار گاز ممکن است دچار مشکل شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه توجه به پیشگیری در مدیریت بحران در اولویت کاری قرار دارد، افزود: مسئله دوگانه سوز شدن نانوایی‌‌ها در استان نیز جزو اهداف بسیار مهم بود.

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال