نمایش نوار ابزار

یک شهید مدافع حرم دیگر از استان کرمانشاه تقدیم اسلام شد

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
پانزدهمین شهید مدافع حرم استان کرمانشاه در نبرد مستشاری در سوریه دعوت حق را لبیک گفت

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال