نمایش نوار ابزار

کنایه میترا حجار به احمدی‌نژاد

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵گروه فرهنگی: «میترا حجار» بازیگر سینما به مناسبت حضور و نوع پوشش انوشه انصاری به عنوان نماینده ی اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده در مراسم اسکار، در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: اولين چيزي كه هميشه با شنيدن نام خانم انصاري به ياد مي آورم زماني ست كه براي سفر به فضا آماده مي شدند بر روي يك آستين لباس فضانوردي به طبع پرچم آمريكا قرار داشت و خانم انصاري درخواست كردند روي آستين ديگر پرچم ايران باشد. نخست با درخواست ايشان مخالفت شد اما خانم انصاري در پاسخ به سادگي گفتند كه به سفر نخواهند رفت و به ناچار خواسته شان پذيرفته شد.

تكرار آن اتفاق به نوعي با عدم حضور آقاي فرهادي و ترانه عزيزم در مراسم شب گذشته نشانگر شكل تازه اي از سياست است كه در آن نه با تهديد و ارعاب و خشونت بلكه با اندكي زيركي و در كمال خونسردي و احترام سياستمداران را در موقعيتي قرار مي دهد كه تمام دنيا از جمله مردم كشورشان به واهي بودن تصميمات و اعمالشان پي ببرند. اين پيروزي را مي بايست به مردم ايران تبريك گفت كه با تمام مصائب چنين هوشمنداني را در خود پرورش مي دهند و آرزو كرد اي كاش كساني كه افتخارات ما را به مردم دنيا نشان داده اند در جايگاه بين المللي نماينده مردم ايران بودند يا حداقل اي كاش سياستمداران بر اساس توانايي هاي خارق العاده شان انتخاب مي شدند…
(البته اين رويايي بيش نيست چون كساني كه به چنين جايگاهي مي رسند به مقام احتياجي ندارند).

پ ن: شنيدم ترامپ در جواب نامه نوشته:
Salt in salt cellar does not have Salinity
My heart can not bear distance
مي گم حالا كه به آرزوي بالا نمي رسيم كاش حداقل يك سري سياستمداران را پس از بازنشستگي به استند آپ دعوت كنيم كه استعدادشون به فنا نره ????

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال