نمایش نوار ابزار

کلنگ‌زنی دو دانشکده

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶رییس دانشگاه شاهد گفت: یکی از چالشی‌ترین مسائل پروژه‌های عمرانی،بحث تامین مالی این پروژه‌ها است و در این راستا در حال حاضر درگیر تامین منابع مالی برای پروژه‌های احداث دانشکده‌هایی هستیم که طراحی ساختمان آنها انجام شده است و تا پایان امسال کلنگ این دو پروژه زده می شود.منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال