نمایش نوار ابزار

کرمانشاه از استان‌های پیشترو در ایجاد تاسیسات فاضلاب است

دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه از استان‌های پیشتاز در ایجاد تاسیسات فاضلاب است.لینک منبع

دیدگاه هاارسال