نمایش نوار ابزار

کارگران مشغول بیکاری اند (عکس)

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶


تسنیم – کارگران فصلی که سن در خیابان بودن و انتظار کشیدنشان برای کار بیشتر از در رفاه و امنیت به سر بردنشان است ، قشری آسیب پذیرند که در سرما و گرما با مشکلات زیادی مواجه هستند.شروع سرما ،کم کار شدن یا حتی بیکاری را برای آنها در پی دارد.نداشتن بیمه و در نتیجه آن مشکلات درمانی تنها نیمی از مسایلی است که روزانه با دستان خسته و زبرشان با آن دست وپنجه نرم میکنند، نیم دیگر این مشکلات شرایط نابسامان روحی و روانی این کارگران است که خانواده هایشان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.لینک منبع

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال