نمایش نوار ابزار

همایش حمایت از تالاب‌ها در کرمانشاه برگزار شد

دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴همایش حمایت از تالابها با حضور سمن‌های غیردولتی و نیز جمعی از مسئولان در کرمانشاه برگزار شد.لینک منبع

دیدگاه هاارسال