نمایش نوار ابزار

نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب در آمادگی کاملند

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
مدیر عامل نیروگاه بیستون از میزان آمادگی حداکثر تولید نیروگاه بیستون و اسلام آبادغرب خبر داد و گفت: با توجه به انجام عملیات موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در نیروگاه بیستون و وجود نیروگاه تازه نفس اسلام آباد غرب حداکثر آنچه می‌توان از این نیروگاه‌ها انتظار داشت محقق گردیده است.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال