نمایش نوار ابزار

مکان های تفریحی کودکان تا پایان آبان فرصت دریافت تائیدیه استاندارد دارند

جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

کرمانشاه- ایرنا- مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تمامی تجهیزات بازی براساس مصوبات شورایعالی استاندارد، مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، گفت: صاحبان مکان های تفریحی کودکان استان تا پایان آبان فرصت دریافت تائیدیه دارند.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال