نمایش نوار ابزار

مصرف بنزین رکورد شکست

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی مصرف بنزین در کشور روند صعودی به خود گرفت به طوریکه در تاریخ پنجشنبه ۲۷ اسفند ماه به ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید.

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال