نمایش نوار ابزار

مصرف بنزین رکورد شکست

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی مصرف بنزین در کشور روند صعودی به خود گرفت به طوریکه در تاریخ پنجشنبه ۲۷ اسفند ماه به ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید.

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال