نمایش نوار ابزار

لطفا به ملاقات نیایید!

یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کرمانشاه- ایرنا- ازدحام جمعیت مانع از رسیدن به بالینش می شود و با ببخشید ببخشید در پی راه باز کردن است اما نه تنها راه را برایش باز نمی کنند بلکه حلقه را فشرده تر می کنند تا اوقات خوش بیشتری را در کنارش به سر ببرند فارغ از آنکه بودن آنان در کنارش زهر است نه پادزهری برای بهبودیش.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال