نمایش نوار ابزار

لزوم تدوین برنامه جامع آموزشی در راستای پیشگیری از معلولیت های ناشی از ضایعات نخاعی

پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، امید قادری روز چهارشنبه در دوره آموزشی توانمندسازی افراد دارای آسیب نخاعی، اظهار کرد: ضایعه نخاعی یکی از معلولیت های ناتوان کننده است که نیازمند مراقبت های ویژه توانبخشی و تجهیزات توان پزشکی مخصوص است.
وی ادامه داد: مراقبت از افراد دارای ضایعه نخاعی پیچیدگی و دانش خاص خود را دارد و افراد دارای معلولیت ناشی از آسیب های نخاعی بسته به محل علامت ضایعه به مراقبت های خاصی نیازمند است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه در راستای انجام مراقبت های لازم از افراد دارای ضایعه نخاعی رعایت سه مرحله ضروری است، افزود: پیشگیری از مشکلات و مسایل بهداشتی، درمان تخصصی و انجام بازتوانی از طریق فیزیوتراپی به موقع از جمله این اقدام ها است.
قادری خاطرنشان کرد: افراد دارای آسیب نخاعی همچنین از لحاظ روحی و روانی باید حمایت ویژه ای شوند و نیاز به مراقبت دارند.
این مقام مسوول با بیان اینکه بیشتر آسیب دیدگان ضایعات نخاعی را جانبازان و افراد سانحه دیده در حوادث رانندگی تشکیل می دهند، گفت: در کل پیشگیری از معلولیت های ناشی از آسیب های نخاعی نیازمند تدوین برنامه جامع آموزشی است.
۷۴۶۰/۸۰۶۶خبرنگار:زهره کریم زاده ** انتشار دهنده:علی مولوی

دیدگاه هاارسال