نمایش نوار ابزار

فساد زمینه نابسامانی های فراوانی را در جامعه فراهم می کند

جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

کرمانشاه- ایرنا- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به بیایانات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری در مراسم تنفیذ که اولویت اول را رفع فساد و برقراری عدالت اعلام کردند، گفت: فساد مانند موریانه پایه های نظام جامعه را سست می کند و زمینه هرگونه نابسامانی دیگر را نیز فراهم می کند.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال