نمایش نوار ابزار

طرح «تدبر در قرآن» برگزار می‌شود

شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
طرح تدبر در قرآن کریم با هدف آشنایی با معارف و مفاهیم قرآن در قالب تحقیق و تدبر در آیات در کرمانشاه برگزار می‌شود.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال