نمایش نوار ابزار

ضرورت مديريت مصرف در شبکه برق

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
کاهش بارندگی منجر به کم آبی و تولید کم در نیروگاه‌های آبی شده و شبکه برق کشور با محدودیت‌هایی روبروست.لینک منبع

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال