نمایش نوار ابزار

شورای رقابت: مردم برای خرید خودرو عجله نکنند

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷رئیس شورای رقابت با بیان اینکه باید دلیل افزایش قیمت خودرو بررسی شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری اندیشیده، تا وضع بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. شیوا با بیان اینکه اکنون در شرایط اضطراری قرار داریم، گفت: مشتریان برای خرید خودرو عجله نکنند و دست به دست هم بدهند تا این شرایط کنترل شود.لینک منبع

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال