نمایش نوار ابزار

حقوقدان صرب:ایران نقشی مهم در مبارزه با تروریسم دارد

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷


بلگراد – ایرنا – استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهر کراگویواتس صربستان، ایران را یک قدرت بزرگ سیاسی و نظامی در منطقه خواند و گفت: ایران نقشی بسیار مهم در مبارزه با تروریسم ایفا می کند و کمکش به نظام عراق و نیز سوریه را می توان در دفع آفت تروریسم بسیار مهم توصیف کرد.منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال