نمایش نوار ابزار

حضور آمریکا در منطقه تنها ویرانی به دنبال دارد

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

کرمانشاه – ایرنا – امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، تحرکات اخیر آمریکا و همدستانش در منطقه و ایجاد فضای رعب و وحشت را محکوم کرد و گفت: آنها در حالی که جنگی دیگر در منطقه برپا می کنند که در جنگ های قبلی جزء ویرانی، کشتار، آوارگی و عقب افتادگی منطقه نتیجه دیگری نداشته اند.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال