نمایش نوار ابزار

توسعه ورزش همگانی بانوان باعث افزایش نشاط اجتماعی می شود

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

کرمانشاه – ایرنا – مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کرمانشاه با اشاره به افزایش افسردگی در بین بانوان ایرانی و لزوم برنامه ریزی برای ایجاد نشاط اجتماعی در طول برنامه ششم توسعه، ترویج ورزش های همگانی بانوان را راهکار عملی افزایش نشاط اجتماعی بیان کرد.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال