نمایش نوار ابزار

تصاویر : کتابخوانی همسر دونالد ترامپ در بیمارستان کودکان

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶


بانوی اول آمریکا در جمع صمیمی کودکان بیمار و خانواده‌های آنان کتاب قطار سریع السیر قطبی را برای کودکان خواند.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال