نمایش نوار ابزار

تصاویر/ زمانی که زمین دهان باز می‌کند

شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷


غار کشف نشده یا معدن رها شده ممکن است سقوط کند، یا یک منبع آب شکسته یا طوفان سنگین ممکن است موجب فرسایش شود، تا زمانی که سطح یک پوسته نازک نباشد که همه‌ی بار‌ها تمام شود.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال