نمایش نوار ابزار

تصاویر : تدابیر شدید امنیتی در رژه روز اسرائیل در نیویورک

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷


برگزاری رژه روز اسرائیل در نیویورک با حضور گسترده نیروهای پلیس این شهر همراه بود.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال