نمایش نوار ابزار

بهزیستی زلزله زدگان را تنها نمی گذارد

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

کرمانشاه – ایرنا – بخشی از آسیب دیدگان در زلزله سال گذشته کرمانشاه مددجویان و افراد زیرپوشش خدمات بهزیستی بودند که باتوجه به میزان آسیب پذیری آنها می طلبید توجه ویژه ای به این افراد شود که این سازمان با ورود به موقع خود توانست این افراد را ساماندهی و مورد حمایت بیشتر قرار دهد.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال