نمایش نوار ابزار

بسیاری از آداب و رسوم کرمانشاه قابلیت ثبت ملی و جهانی را دارد

پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

مدیرکل دفتر مشاوره بنیاد نخبگان کشور گفت: موسیقی، زبان، آداب و رسوم و غذاهایی نظیر دنده کباب، خورش خلال و انواع کوفته ها در کرمانشاه قابل ثبت ملی و جهانی است.

به گزارش ایلنا، نظری پورکیایی امروز پنج شنبه در نخستین کنفرانس ریاضی که در محل تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: موسیقی، زبان، آداب و رسوم و غذاهایی نظیر دنده کباب، خورش خلال و انواع کوفته‌ها در کرمانشاه قابل ثبت ملی و جهانی است.

وی بیان کرد: این ظرفیت‌ها به عنوان عناصر غیر مادی فرهنگ جدای از مباحث سخت افزاری مطرح است.

نظری تاکید کرد: آیا با وجود این ظرفیت‌ها ما از لحاظ بانک داده‌ها، دارای فکر و ایده غنی هستیم؟

وی یکی از ماموریت‌های بنیاد نخبگان را معرفی نخبگان به جامعه دانست و افزود: پیشنهاد می‌شود در طرح دوست علمی که به منظور آشنایی دانش آموزان مستعد با نخبگان اجرا می‌شود به طور مجدد از وجود زهرا گویا استفاده شود.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال