نمایش نوار ابزار

برخی مقامات منطقه رژیم صهیونیستی را گستاخ‌تر کرده‌اند

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای با محکومیت شدید جنایات اخیر صهیونیستها که در سناریویی مشترک و تحریک کننده با دولت آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض عهدنامه ها و مقررات انسانی و بین المللی انجام گرفت، از جامعه بین المللی خواست با شکستن سکوت طولانی خود، پایان اشغالگری و تامین حقوق فلسطینیان بعنوان صاحبان واقعی سرزمین های اشغالی را تضمین کند.منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال