نمایش نوار ابزار

بازدید فرمانده نیروی انتظامی از پایانه مرزی خسروی

چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

بازدید فرمانده نیروی انتظامی از پایانه مرزی خسروی

سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه روز چهارشنبه از پایانه بین المللی مسافری مستقر در مرز خسروی بازدید کرد/ایرنا

۲۱ تير ۱۳۹۶

۱۱:۲۳

عکس: ایرنا

ID:
۳۴۷۴۶۷۰

۲۸ عکس

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

با موفقیت ارسال شد

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetail1_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال