نمایش نوار ابزار

بازار تهران در حصار سیم های پوسیده و قابل اشتعال برق

پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷


تهران- ایرنا-«سر توماس هربرت» جهانگرد انگلیسی در سفرنامهٔ خود سال ۱۱۰۸ قمری (دورهٔ صفویه) بازارهای تهران را فاقد سقف توصیف کرده است اما این بازارها در دوره های مختلف بویژه در زمان قاجار بتدریج حالت محدود و متمرکزتر در قالب تیمچه ها و دالان های کنونی بازار به خود گرفتند و مسقف شدند تا امروز که به عنوان قلب اقتصادی کشور از آن یاد می شود.لینک منبع

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال