نمایش نوار ابزار

امضای میثاق نامه مدیران استان کرمانشاه برای رسیدن به نرخ بیکاری ۱۴ درصد

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

کرمانشاه- ایرنا- مدیران استان کرمانشاه میثاق نامه ای را امضا می کنند که تا پایان برنامه ششم توسعه نرخ بیکاری استان کرمانشاه را از ۲۲ درصد فعلی به ۱۴ درصد برسانند؛ استاندار کرمانشاه هم تاکید کرد که عمل نکردن به این میثاق نامه به معنای استعفای آن مدیر تلقی خواهد شد.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال