نمایش نوار ابزار

ادامه قطعی برق در کشور تا دو هفته آینده

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت توانیر: قطعی برق به علت گرمای هوا و افزایش مصرف تا دو هفته آینده در کشور ادامه خواهد داشت.لینک منبع

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال