نمایش نوار ابزار

آیا فیسبوک شما را افسرده می کند؟

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶شما شب جمعه ای را تنها هستید و تصمیم می گیرد که به فیس بوک بروید تا ببینید که دوستانتان در چه حالی هستند و می بینید که آن ها با هم بیرون رفته اند و شما را دعوت نکرده اند. شما دوست داشتید که بیرون و در حال تفریح باشید و به همین خاطر شروع به فکر کردن می کنید که چرا کسی شما را دعوت نکرده است.منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال