نمایش نوار ابزار

آنگاه که درختان در مقابل «آز» زانو می زنند رودخانه در برابر «طمع» راه کج می کند

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

کرمانشاه – ایرنا – روزنامه باختر چاپ کرمانشاه در شماره ۲ هزار و ۵۲۳ شانزدهم مهر ماه ۹۶ مطلبی با عنوان’ آنگاه که درختان در مقابل «آز» زانو می زنند رودخانه در برابر «طمع» راه کج می کند به قلم محمد پارسی مهر کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمین منتشر کرده است.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال