نمایش نوار ابزار

آخرین و به روزترین تجهیزات و امکانات در اختیار علوم پزشکی

شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت : استان کرمانشاه در بحث توسعه توریسم درمانی موقعیت مطلوبی دارد.

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال