نمایش نوار ابزار

آبشوران زباله دان شهروندان

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

ایرنا – کرمانشاه – رودخانه آبشوران کرمانشاه که از سراب قنبر در جنوب شهر سرچشمه می گیرد بعد از گذر از بخشهای مختلف شهر کرمانشاه به رودخانه قره سو می ریزد. این رودخانه در طول مسیر به دلیل روباز بودن به محلی برای دفع زباله ها تبدیل شده است.(عکاس: بهمن ز

منبع خبر

مطالب مشابه
دیدگاه هاارسال